Σύγκριση ασφαλειών online
Η online ασφαλιστική αγορά στα χέρια σου
Online ασφάλεια Αυτοκινήτου
Online ασφάλεια Υγείας
Αρχική Σελίδα > Ασφαλιστικές εταιρίες > Παράπονο προς ασφαλιστική εταιρία

Παράπονο προς ασφαλιστική εταιρία

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένες να ορίσουν υπηρεσία διαχείρισης παραπόνων (αιτιάσεων, αναφορών), ο επικεφαλής της οποίας δέχεται την αιτίαση από τον ενδιαφερόμενο και οφείλει να απαντά εντός 50 ημερών από την υποβολή της, αποσαφηνίζοντας τη θέση της επιχείρησης.


Τι είναι παράπονο
Παράπονο (ή αιτίαση) θεωρείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται.

Πρόσωπα που σχετίζονται με το συμβόλαιο είναι για παράδειγμα ο συμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος ασφαλίσματος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών κ.λπ.


Τι δεν είναι παράπονο
Παράπονα δε θεωρούνται οι εξής περιπτώσεις:

Οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων
Οι αιτήσεις αποζημίωσης
Αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για αυτό


Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση θέλετε να υποβάλλετε παράπονο στην ασφαλιστική σας εταιρία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως (ή με e-mail) απ’ ευθείας με την ασφαλιστική σας εταιρία. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι υποχρεωμένες να ορίσουν υπηρεσία διαχείρισης παραπόνων, ο επικεφαλής της οποίας δέχεται το παράπονό σας.

Η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να σας απαντήσει εγγράφως μέσα σε 50 ημέρες από την υποβολή του παραπόνου και η απάντηση πρέπει να είναι σαφής και τεκμηριωμένη.

Αν η ασφαλιστική εταιρία δεν σας απάντησε εμπρόθεσμα (εντός 50 ημερών από την υποβολή του παραπόνου) ή η απάντηση ήταν αόριστη, ασαφής ή μη τεκμηριωμένη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, υποβάλλοντας ειδική φόρμα προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αν και η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς σας με την ασφαλιστική επιχείρηση, κάτι το οποίο είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αξιολογήσει το παράπονό σας στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου.


Επιπλέον ενέργειες
Παράλληλα με τη γνωστοποίηση του παραπόνου σας στην ασφαλιστική εταιρία, μπορείτε να απευθυνθείτε και στους εξής φορείς:

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Τηλέφωνα: 210.32.05.222, 210.32.05.223
Fax: 210.32.05.437, 210.32.05.438
E-mail:dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
Υποβολή παραπόνων
Τηλέφωνο: 1520

Συνήγορος του Καταναλωτή
Οδηγίες υποβολής αναφοράς
Τηλέφωνα: 210.64.60.862, 210.64.60.814
 
Αναζήτηση ασφάλειας αυτοκινήτου

Direct ασφαλιστικές εταιρίες

AIG Direct| Allianz Direct| Anytime Insurance Online| Hellas Direct| myDirect Insurance| Εθνική Protect

Online ασφαλιστικά πρακτορεία

Asfalistra| Insurance Market

Copyright © 2013-2016 Insurance Compare. All rights reserved.
Όροι Χρήσης  |  Προσωπικά Δεδομένα