Σύγκριση ασφαλειών online
Ασφάλεια αυτοκινήτου, σύγκριση τιμών
Direct ασφάλιση αυτοκινήτου
Ασφάλεια αυτοκινήτου online
Αρχική Σελίδα > Ασφάλεια αυτοκινήτου > Φιλικός διακανονισμός

Φιλικός διακανονισμός

Ο Φιλικός Διακανονισμός (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) είναι συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Μέσω του Φιλικού Διακανονισμού επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποζημίωση των ασφαλισμένων.

Στα πλαίσια του Φιλικού Διακανονισμού ο οδηγός που δεν ευθύνεται, ή στο βαθμό που δεν ευθύνεται για το ατύχημα, αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία χωρίς να χρειάζεται να στραφεί ο ίδιος κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαίτιου οδηγού.


Βασικές προϋποθέσεις
Προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο Φιλικός Διακανονισμός θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

Τα εμπλεκόμενα οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού
Το ύψος των υλικών ζημιών του οχήματος που αποζημιώνεται να μην υπερβαίνει τις 6.500 ευρώ
Το ύψος των σωματικών βλαβών των παθόντων που αποζημιώνονται να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (12.000 ανά άτομο)
Το ατύχημα να γίνει εντός της Ελληνικής Επικράτειας


Εταιρίες που συμμετέχουν
Οι ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό είναι οι εξής:

AIG EUROPE LIMITED  PRIME INSURANCE LTD.
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α.  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.  ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.
EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α.  ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
ERGO Α.Α.Ε.Ζ.  ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
GENERALLI HELLAS Α.Α.Ε.  ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. - ΜΙΝΕΤΤΑ
HD INSURANCE LTD (Hellas Direct)  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
INTERAMERICAN Α.Ε.  ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.  ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.  ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.   
PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.   


Φιλική Δήλωση
Η "Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος" είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο το οποίο χορηγείται στον ασφαλισμένο δωρεάν από την ασφαλιστική του εταιρία, με σκοπό την περιγραφή του ατυχήματος με την σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών.

Η συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης δεν είναι υποχρεωτική, είναι καλό όμως να γίνεται καθώς σε κάθε περίπτωση επιταχύνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το διακανονισμό της ζημιάς.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής.

Σε αυτή την περίπτωση, η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης, καθώς επίσης και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.


 
Αναζήτηση ασφάλειας αυτοκινήτου

Direct ασφαλιστικές εταιρίες

AIG Direct| Allianz Direct| Anytime Insurance Online| Hellas Direct| myDirect Insurance| Εθνική Protect

Online ασφαλιστικά πρακτορεία

Asfalistra| Insurance Market

Copyright © 2013-2016 Insurance Compare. All rights reserved.
Όροι Χρήσης  |  Προσωπικά Δεδομένα